Adwokat czy radca prawny – jakie obowiązki ma radca prawny?

Adwokat czy radca prawny – jakie obowiązki ma radca prawny?

Pomimo dużej popularności zawodu, jakim jest radca prawny, Polacy mają niską świadomość zakresu pracy w tej profesji. Często mylony jest on z podobnie brzmiącym zawodem doradcy prawnego, który w znaczny sposób różni się od radcy pod względem zakresu wykonywanych czynności, jak i uprawnień – doradca prawny nie może brać bezpośredniego udziału w sprawach. Obecnie uprawnienia adwokatów i radców prawnych tą do siebie bardzo zbliżone i radca może nas reprezentować w sprawach rodzinnych, majątkowych i ubezpieczeniowych. Jaki zakres obowiązków pełni radca prawny?

Adwokat a radca prawny – jakie uprawnienia i obowiązki ma radca prawny?

Radca prawny jest dość młodym zawodem, który powstał w latach sześćdziesiątych i z początku służył obsłudze prawnej przedsiębiorstw państwowych w ograniczonym zakresie. Istotne jest to, iż radca prawny w tym czasie mógł wykonywać swoją pracę tylko i wyłącznie będąc zatrudnionym przez przedsiębiorstwo, a więc nie był to wolny zawód. Z biegiem lat charakter oraz uprawnienia pracy radców coraz bardziej upodabniały się do zawodu adwokata. Zakres spraw, jakie może wykonywać radca prawny, ulega nieustannemu rozszerzeniu. Z pierwotnej, stricte administracyjno-handlowej praktyki, zawód ten przeistoczył się w pełnoprawnego reprezentanta w niemal każdego rodzaju sprawach. Do radcy można zgłosić się w celu uzyskania pomocy w przypadku spraw z zakresu rodzinnego, administracyjnego czy cywilnego. Wyjątek stanowi jedynie reprezentacja w sprawach karnoskarbowych czy karnych, te obszary nadal pozostają jedynie w domenie adwokatów.

Różnica w reprezentacji klientów w zakresie obsługi prawnej między adwokatami i radcami prawnymi dotyczy wyłącznie prawa karnego. Niemal żaden inny kraj w Europie nie ma tego typu dualizmu w zawodzie prawniczym, dlatego coraz częściej mówi się o zniesieniu dla radców prawnych tego ostatniego ograniczenia reprezentacyjnego.

Radca prawny – w jaki sposób może pomóc?

Obserwując częstotliwość wyszukiwań w Google takich fraz jak „radcy prawni łódź” czy „radca prawny Warszawa” itd., można zauważyć, ile osób szuka pomocy w kancelariach radców prawnych oraz jak istotną funkcję dla społeczeństwa pełnią przedstawiciele tych zawodów. Poza możliwością obrony klienta w sprawach karnych adwokatów i radców dzieli jeszcze jedna kwestia. Mimo wszystko nie chodzi tutaj o różnice w togach. Tylko radcowie mogą być zatrudnieni na zasadach umowy o pracę, przez co niektórzy nadal myślą, iż jest to zawód zarezerwowany jedynie dla przedsiębiorców. Tak naprawdę radcowie występują w sądach o wiele częściej, niż mogłoby się to wydawać. Zgodnie z ustawą do ich obowiązków należą: udzielanie porad prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, sporządzenie opinii prawnych, występowanie przed sądami i urzędami. Ponadto, wszystkie te usługi mogą być świadczone na podstawie niemal wszystkich kodeksów. Radca prawny może pomóc w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego czy prawa rodzinnego. Oznacza to, iż w przypadku spraw rozwodowych oraz związanych z nimi komplikacjami w rodzaju podziału majątku, ustanowienia alimentów czy opieki nad dziećmi, nie jest konieczne ograniczanie się tylko i wyłącznie do poszukiwań adwokata. Radca prawny może również udzielić nam porady oraz reprezentować nas w sprawach dotyczących darowizny, spadków, ubezpieczeń i odszkodowań, jak również roszczeń i sporów wobec pracodawcy.

Warto wiedzieć, iż radca prawny może na stałe współpracować z danym przedsiębiorstwem na zasadach umowy o pracę, mimo to wielu z nich w pełni poświęca się prowadzeniu własnej kancelarii, gdzie pomocy udziela się zwykłym ludziom, a nie firmom. Nie zawsze musi dotyczyć to klientów, którzy zgłaszają się samodzielnie o pomoc. Radca prawny, podobnie jak adwokat, może zostać ustanowiony z urzędu w przypadku wszelkich spraw z zakresu kodeksów dostępnych dla jego praktyk, a także do np. spraw rozwodowych.